Antenna stilo Dual Band (900 -1800 MHz)

Antenna stilo Dual Band (900 -1800 MHz).

 

 

CodiceDescrizione
59.040Antenna stilo Dual Band 900 - 1800 MHz